तारीख:
चाचणीसाठी घालवलेला वेळ::


Tue May 30, 2023

चाचणी 1

मूलभूत आणि प्रगत मिक्स करा

0/10

एका शब्दावर क्लिक करा
1. मी आणि तू
eu tu / eu você   See hint
2. एक, दोन, तीन
um, dois,   See hint
3. बाळाला कोको आणि सफरचंदाचा रस आवडतो.
criança gosta de chocolate e suco de maçã   See hint
4. भांडी-कुंडी घाण झाली आहेत.
louça está suja   See hint
5. मला विमानतळावर जायचे आहे.
de ir ao aeroporto   See hint
6. तुला डुकराचे मांस आवडते का?
gosta de carne de porco?   See hint
7. बस थांबा कुठे आहे?
é o ponto do ônibus?   See hint
8. किल्लेमहाल कुठे आहे?
Onde o palácio / castelo?   See hint
9. बरोबर सनस्क्रीन लोशन घे.
Leve o solar   See hint
10. मला एक ड्रिल आणि स्क्रू ड्राइव्हर पाहिजे.
preciso de uma furadeira e de uma chave de fendas   See hint