चाचणी 1तारीख:
चाचणीसाठी घालवलेला वेळ::
Score:


Sat Jul 20, 2024

0/10

एका शब्दावर क्लिक करा
1. एक
2. मी आणि तू
yo tú   See hint
3. एक, दोन, तीन
, dos, tres   See hint
4. बाळाला कोको आणि सफरचंदाचा रस आवडतो.
niño / A la niña le gustan el cacao y el zumo de manzana.   See hint
5. भांडी-कुंडी घाण झाली आहेत.
La vajilla sucia.   See hint
6. मला विमानतळावर जायचे आहे.
Me ir al aeropuerto.   See hint
7. तुला डुकराचे मांस आवडते का?
¿Te la carne de cerdo?   See hint
8. बस थांबा कुठे आहे?
¿Dónde está parada del autobús?   See hint
9. किल्लेमहाल कुठे आहे?
, está el castillo?   See hint
10. बरोबर सनस्क्रीन लोशन घे.
Lleva crema contigo .   See hint