चाचणी 1तारीख:
चाचणीसाठी घालवलेला वेळ::
Score:


Sun Jul 21, 2024

0/10

एका शब्दावर क्लिक करा
1. एक
2. मी आणि तू
ako ikaw   See hint
3. एक, दोन, तीन
isa, , tatlo   See hint
4. बाळाला कोको आणि सफरचंदाचा रस आवडतो.
Gusto ng ang kakaw at apple juice.   See hint
5. भांडी-कुंडी घाण झाली आहेत.
Marumi mga pinggan.   See hint
6. मला विमानतळावर जायचे आहे.
kong pumunta sa paliparan.   See hint
7. तुला डुकराचे मांस आवडते का?
mo ba ng baboy?   See hint
8. बस थांबा कुठे आहे?
ang hintuan ng bus?   See hint
9. किल्लेमहाल कुठे आहे?
Nasaan kastilyo?   See hint
10. बरोबर सनस्क्रीन लोशन घे.
Magdala sunscreen.   See hint