Spiel Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Lær deg uttalen

Prøv ’Memo Game’ for å trene opp minnet ditt samstundes som du styrkjer vokabularet ditt på eit nytt språk. Berre klikk på eit kort for å snu det, og prøv deretter å finne det matchande paret frå resten av korta på så få forsøk som mogleg.

0

0

Memo Game

ፍሪጅ
ፍሪጅ
 
eit skjørt
eit skjørt
 
eit esel
eit esel
 
መወዳእታ
መወዳእታ
 
ei hamn
ei hamn
 
ein slutt
ein slutt
 
eit serveringsfat
eit serveringsfat
 
ጸፊሕ ሸሓኒ
ጸፊሕ ሸሓኒ
 
ፍቅሪ እንስሳ
ፍቅሪ እንስሳ
 
መሃዝነት:ፈጠራ
መሃዝነት:ፈጠራ
 
ማርሳ
ማርሳ
 
ሴማፎሮ
ሴማፎሮ
 
eit kjøleskåp
eit kjøleskåp
 
kjærleik til dyr
kjærleik til dyr
 
ኣድጊ
ኣድጊ
 
eit lyskryss
eit lyskryss
 
ጎና
ጎና
 
ein kreativitet
ein kreativitet
 
50l-card-blank
ፍሪጅ ፍሪጅ
50l-card-blank
eit skjørt eit skjørt
50l-card-blank
eit esel eit esel
50l-card-blank
መወዳእታ መወዳእታ
50l-card-blank
ei hamn ei hamn
50l-card-blank
ein slutt ein slutt
50l-card-blank
eit serveringsfat eit serveringsfat
50l-card-blank
ጸፊሕ ሸሓኒ ጸፊሕ ሸሓኒ
50l-card-blank
ፍቅሪ እንስሳ ፍቅሪ እንስሳ
50l-card-blank
መሃዝነት:ፈጠራ መሃዝነት:ፈጠራ
50l-card-blank
ማርሳ ማርሳ
50l-card-blank
ሴማፎሮ ሴማፎሮ
50l-card-blank
eit kjøleskåp eit kjøleskåp
50l-card-blank
kjærleik til dyr kjærleik til dyr
50l-card-blank
ኣድጊ ኣድጊ
50l-card-blank
eit lyskryss eit lyskryss
50l-card-blank
ጎና ጎና
50l-card-blank
ein kreativitet ein kreativitet