-
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
[አንድ]
+


-
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
[ሁለት]
+


-
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
[ሶስት]
+


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
[አራት]
+


-
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
[አምስት]
+


-
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
[ስድስት]
+


-
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
[ሰባት]
+


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[ስምንት]
+


-
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
[ዘጠኝ]
+


-
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
[አስር]
+


-
1
[ένα]
[éna]
[አንድ]
[ānidi]


-
2
[δύο]
[dýo]
[ሁለት]
[huleti]


-
3
[τρία]
[tría]
[ሶስት]
[sositi]


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
[አራት]
[ārati]


-
5
[πέντε]
[pénte]
[አምስት]
[āmisiti]


-
6
[έξι]
[éxi]
[ስድስት]
[sidisiti]


-
7
[επτά]
[eptá]
[ሰባት]
[sebati]


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[ስምንት]
[siminiti]


-
9
[εννέα]
[ennéa]
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]


-
10
[δέκα]
[déka]
[አስር]
[āsiri]