Կտտացրո՛ւ նկարի վրա:

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[մեկ]
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[երկու]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[երեք]
+


-
4
[kvar]
4
[kvar]
4
[kvar]
[չորս]
+


-
5
[kvin]
5
[kvin]
5
[kvin]
[հինգ]
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[վեց]
+


-
7
[sep]
7
[sep]
7
[sep]
[յոթ]
+


-
8
[ok]
8
[ok]
8
[ok]
[ութ]
+


-
9
[naŭ]
9
[naŭ]
9
[naŭ]
[ինը]
+


-
10
[dek]
10
[dek]
10
[dek]
[տաս]
+


-
1
[unu]
[մեկ]
[mek]


-
2
[du]
[երկու]
[yerku]


-
3
[tri]
[երեք]
[yerek’]


-
4
[kvar]
[չորս]
[ch’vors]


-
5
[kvin]
[հինգ]
[hing]


-
6
[ses]
[վեց]
[vets’]


-
7
[sep]
[յոթ]
[yot’]


-
8
[ok]
[ութ]
[ut’]


-
9
[naŭ]
[ինը]
[iny]


-
10
[dek]
[տաս]
[tas]