Kliknite na sliko!

-
1
[하나]
[hana]
1
[하나]
[hana]
1
[하나]
[hana]
[ena]
+


-
2
[둘]
[dul]
2
[둘]
[dul]
2
[둘]
[dul]
[dva]
+


-
3
[셋]
[ses]
3
[셋]
[ses]
3
[셋]
[ses]
[tri]
+


-
4
[넷]
[nes]
4
[넷]
[nes]
4
[넷]
[nes]
[štiri]
+


-
5
[다섯]
[daseos]
5
[다섯]
[daseos]
5
[다섯]
[daseos]
[pet]
+


-
6
[여섯]
[yeoseos]
6
[여섯]
[yeoseos]
6
[여섯]
[yeoseos]
[šest]
+


-
7
[일곱]
[ilgob]
7
[일곱]
[ilgob]
7
[일곱]
[ilgob]
[sedem]
+


-
8
[여덟]
[yeodeolb]
8
[여덟]
[yeodeolb]
8
[여덟]
[yeodeolb]
[osem]
+


-
9
[아홉]
[ahob]
9
[아홉]
[ahob]
9
[아홉]
[ahob]
[devet]
+


-
10
[열]
[yeol]
10
[열]
[yeol]
10
[열]
[yeol]
[deset]
+


-
1
[하나]
[hana]
[ena]


-
2
[둘]
[dul]
[dva]


-
3
[셋]
[ses]
[tri]


-
4
[넷]
[nes]
[štiri]


-
5
[다섯]
[daseos]
[pet]


-
6
[여섯]
[yeoseos]
[šest]


-
7
[일곱]
[ilgob]
[sedem]


-
8
[여덟]
[yeodeolb]
[osem]


-
9
[아홉]
[ahob]
[devet]


-
10
[열]
[yeol]
[deset]