0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

63

[sessantatré]

63

[sessantatré]

63

[sessantatré]

[шейсет и три]

[sheyset i tri]

37

[trentasette]

37

[trentasette]

37

[trentasette]

[трийсет и седем]

[triyset i sedem]

96

[novantasei]

96

[novantasei]

96

[novantasei]

[деветдесет и шест]

[devetdeset i shest]

31

[trentuno]

31

[trentuno]

31

[trentuno]

[трийсет и едно]

[triyset i yedno]
63
[sessantatré]
[шейсет и три]
[sheyset i tri]
37
[trentasette]
[трийсет и седем]
[triyset i sedem]
96
[novantasei]
[деветдесет и шест]
[devetdeset i shest]
31
[trentuno]
[трийсет и едно]
[triyset i yedno]