0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

16

[sedici]

16

[sedici]

16

[sedici]

[шестнайсет]

[shestnayset]

70

[settanta]

70

[settanta]

70

[settanta]

[седемдесет]

[sedemdeset]

84

[ottantaquattro]

84

[ottantaquattro]

84

[ottantaquattro]

[осемдесет и четири]

[osemdeset i chetiri]

20

[venti]

20

[venti]

20

[venti]

[двайсет]

[dvayset]
16
[sedici]
[шестнайсет]
[shestnayset]
70
[settanta]
[седемдесет]
[sedemdeset]
84
[ottantaquattro]
[осемдесет и четири]
[osemdeset i chetiri]
20
[venti]
[двайсет]
[dvayset]