0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

46

[quarantasei]

46

[quarantasei]

46

[quarantasei]

[четирийсет и шест]

[chetiriyset i shest]

65

[sessantacinque]

65

[sessantacinque]

65

[sessantacinque]

[шейсет и пет]

[sheyset i pet]

41

[quarantuno]

41

[quarantuno]

41

[quarantuno]

[четирийсет и едно]

[chetiriyset i yedno]

1

[uno]

1

[uno]

1

[uno]

[едно]

[edno]
46
[quarantasei]
[четирийсет и шест]
[chetiriyset i shest]
65
[sessantacinque]
[шейсет и пет]
[sheyset i pet]
41
[quarantuno]
[четирийсет и едно]
[chetiriyset i yedno]
1
[uno]
[едно]
[edno]