0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

78

[εβδομήντα οκτώ]

[ebdomḗnta oktṓ]

78

[εβδομήντα οκτώ]

[ebdomḗnta oktṓ]

78

[εβδομήντα οκτώ]

[ebdomḗnta oktṓ]

[εβδομήντα οκτώ]

[ebdomḗnta oktṓ]

9

[εννέα]

[ennéa]

9

[εννέα]

[ennéa]

9

[εννέα]

[ennéa]

[εννέα]

[ennéa]

34

[τριάντα τέσσερα]

[triánta téssera]

34

[τριάντα τέσσερα]

[triánta téssera]

34

[τριάντα τέσσερα]

[triánta téssera]

[τριάντα τέσσερα]

[triánta téssera]

81

[ογδόντα ένα]

[ogdónta éna]

81

[ογδόντα ένα]

[ogdónta éna]

81

[ογδόντα ένα]

[ogdónta éna]

[ογδόντα ένα]

[ogdónta éna]
78
[εβδομήντα οκτώ]
[ebdomḗnta oktṓ]
[εβδομήντα οκτώ]
[ebdomḗnta oktṓ]
9
[εννέα]
[ennéa]
[εννέα]
[ennéa]
34
[τριάντα τέσσερα]
[triánta téssera]
[τριάντα τέσσερα]
[triánta téssera]
81
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]
[ογδόντα ένα]
[ogdónta éna]