0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

21

[eenentwintig]

21

[eenentwintig]

21

[eenentwintig]

[είκοσι ένα]

[eíkosi éna]

22

[tweeëntwintig]

22

[tweeëntwintig]

22

[tweeëntwintig]

[είκοσι δύο]

[eíkosi dýo]

16

[zestien]

16

[zestien]

16

[zestien]

[δεκαέξι]

[dekaéxi]

52

[tweeënvijftig]

52

[tweeënvijftig]

52

[tweeënvijftig]

[πενήντα δύο]

[penḗnta dýo]
21
[eenentwintig]
[είκοσι ένα]
[eíkosi éna]
22
[tweeëntwintig]
[είκοσι δύο]
[eíkosi dýo]
16
[zestien]
[δεκαέξι]
[dekaéxi]
52
[tweeënvijftig]
[πενήντα δύο]
[penḗnta dýo]