Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
διαφορετικά
Ένα μήλο φαίνεται διαφορετικό.
anders
Een appel ziet er anders uit.
στο φως
Ένα σκελετός βγήκε στο φως κατά την ανασκαφή.
aan het licht
Tijdens de opgraving kwam een skelet aan het licht.
σχεδόν
Ο δεξαμενός είναι σχεδόν άδειος.
bijna
De tank is bijna leeg.