0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

67

[hatvanhét]

67

[hatvanhét]

67

[hatvanhét]

[gjashtёdhjetёeshtatё]

87

[nyolcvanhét]

87

[nyolcvanhét]

87

[nyolcvanhét]

[tetёdhjetёeshtatё]

100

[száz]

100

[száz]

100

[száz]

[njёqind]

77

[hetvenhét]

77

[hetvenhét]

77

[hetvenhét]

[shtatёdhjetёeshtatё]

67
[hatvanhét]
[gjashtёdhjetёeshtatё]
87
[nyolcvanhét]
[tetёdhjetёeshtatё]
100
[száz]
[njёqind]
77
[hetvenhét]
[shtatёdhjetёeshtatё]