0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

13

[tizenhárom]

13

[tizenhárom]

13

[tizenhárom]

[trembёdhjetё]

31

[harmincegy]

31

[harmincegy]

31

[harmincegy]

[tridhjetёenjё]

88

[nyolcvannyolc]

88

[nyolcvannyolc]

88

[nyolcvannyolc]

[tetёdhjetёetetё]

90

[kilencven]

90

[kilencven]

90

[kilencven]

[nёntёdhjetё]

13
[tizenhárom]
[trembёdhjetё]
31
[harmincegy]
[tridhjetёenjё]
88
[nyolcvannyolc]
[tetёdhjetёetetё]
90
[kilencven]
[nёntёdhjetё]