© Schakal79 | Dreamstime.com

Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
a - /ɒ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
á - /aː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
bé - /b/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
cé - /ts/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
csé - /tʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dé - /d/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dzé - /dz/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dzsé - /dʒ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
e - /ɛ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
é - /eː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ef - /f/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gé - /ɡ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
gyé - /ɟ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
há - /h/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
i - /i/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
í - /iː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
jé - /j/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ká - /k/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
el - /l/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
elly - /j/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
em - /m/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
en - /n/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
eny - /ɲ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
o - /o/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ó - /oː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ö - /ø/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ő - /øː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
pé - /p/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kú -
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
er - /r/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
es - /ʃ/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
esz - /s/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
té - /t/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
tyé - /c/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u - /u/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ú - /uː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ü - /y/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ű - /yː/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
vé - /v/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dupla vé - /v/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
iksz -
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ipszilon - /i/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zé - /z/
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zsé - /ʒ/