Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
mashtroj
Nuk duhet të mashtrosh në një marrëdhënie.
csal
Egy kapcsolatban nem szabad csalni.
mbuloj
Ajo mbulon fytyrën e saj.
letakar
Letakarja az arcát.
lejoj
Nuk duhet ta lejosh depresionin.
enged
Az embernek nem szabad hagyni a depressziót.