Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
gjithsesi
Ai është gjithsesi vonë.
egyébként
Egyébként késik.
pak a shumë
Martesa e tyre është ende pak a shumë e mirë.
valamennyire
A házasságuk még mindig valamennyire jó.
poshtë
Ajo kërce poshtë në ujë.
le
Leugrik a vízbe.