0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

85

[petinosemdeset]

85

[petinosemdeset]

85

[petinosemdeset]

[tetёdhjetёepesё]

35

[petintrideset]

35

[petintrideset]

35

[petintrideset]

[tridhjetёepesё]

18

[osemnajst]

18

[osemnajst]

18

[osemnajst]

[tetёmbёdhjetё]

90

[devetdeset]

90

[devetdeset]

90

[devetdeset]

[nёntёdhjetё]

85
[petinosemdeset]
[tetёdhjetёepesё]
35
[petintrideset]
[tridhjetёepesё]
18
[osemnajst]
[tetёmbёdhjetё]
90
[devetdeset]
[nёntёdhjetё]