Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
ndër njëri-tjetrin
Ata ndajnë punën ndër njëri-tjetrin.
med seboj
Med seboj si izmenjujejo delo.
kot
Këtu, kërkon kot për një dokument.
zaman
Tukaj zaman išče dokument.
një herë
Një herë, njerëzit jetonin në shpellë.
nekoč
Nekoč so ljudje živeli v jami.