Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
digj
Mishi nuk duhet të digjet në grill.
zažgati
Meso se na žaru ne sme zažgati.
tregoje
Mund të tregoj një vizë në pasaportën time.
pokazati
V svojem potnem listu lahko pokažem vizum.
stilizoj flokët
Ajo mund të stilizojë mirë flokët e të tjerëve.
urejati lase
Zna dobro urejati lase drugim.