0

0

Prova de lectura. Fes un clic en el número: [šedesát devět]

15

[quinze]

15

[quinze]

15

[quinze]

60

[seixanta]

60

[seixanta]

60

[seixanta]

69

[seixanta-nou]

69

[seixanta-nou]

69

[seixanta-nou]

96

[noranta-sis]

96

[noranta-sis]

96

[noranta-sis]

-
15
[patnáct]
[quinze]
-
60
[šedesát]
[seixanta]
-
69
[šedesát devět]
[seixanta-nou]
-
96
[devadesát šest]
[noranta-sis]