0

0

Τέστ ανάγνωσης. Κάνετε κλικ στον αριθμό: [πενήντα έξι] [penḗnta éxi]

56

[πενήντα έξι]

56

[πενήντα έξι]

56

[πενήντα έξι]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

50

[πενήντα]

16

[δεκαέξι]

16

[δεκαέξι]

16

[δεκαέξι]

94

[ενενήντα τέσσερα]

94

[ενενήντα τέσσερα]

94

[ενενήντα τέσσερα]

-
56
[πενήντα έξι]
[penḗnta éxi]
[πενήντα έξι]
[penḗnta éxi]
-
50
[πενήντα]
[penḗnta]
[πενήντα]
[penḗnta]
-
16
[δεκαέξι]
[dekaéxi]
[δεκαέξι]
[dekaéxi]
-
94
[ενενήντα τέσσερα]
[enenḗnta téssera]
[ενενήντα τέσσερα]
[enenḗnta téssera]