0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [quarante]

37

[ოცდაჩვიდმეტი]

37

[ოცდაჩვიდმეტი]

37

[ოცდაჩვიდმეტი]

40

[ორმოცი]

40

[ორმოცი]

40

[ორმოცი]

28

[ოცდარვა]

28

[ოცდარვა]

28

[ოცდარვა]

31

[ოცდათერთმეტი]

31

[ოცდათერთმეტი]

31

[ოცდათერთმეტი]

-
37
[trente-sept]
[ოცდაჩვიდმეტი]
[otsdachvidmet'i]
-
40
[quarante]
[ორმოცი]
[ormotsi]
-
28
[vingt-huit]
[ოცდარვა]
[otsdarva]
-
31
[trente et un]
[ოცდათერთმეტი]
[otsdatertmet'i]