ნომრები

ენების უმეტესობას აქვს რიცხვითი სისტემები და ისინი შეიძლება საკმაოდ განსხვავდებოდეს. გადადით ქვემოთ, რომ იპოვოთ და ისწავლოთ საინტერესო რიცხვითი სისტემები მთელი მსოფლიოდან.

დააწკაპუნეთ ნომერზე

number container
1
[un]

[ერთი]
+number container
2
[deux]

[ორი]
+number container
3
[trois]

[სამი]
+number container
4
[quatre]

[ოთხი]
+number container
5
[cinq]

[ხუთი]
+number container
6
[six]

[ექვსი]
+number container
7
[sept]

[შვიდი]
+number container
8
[huit]

[რვა]
+number container
9
[neuf]

[ცხრა]
+number container
10
[dix]

[ათი]
+