თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
ნაკადი
ხეობაში ჩაედინება მდინარე.
couler
La rivière coule dans la vallée.
დამაგრება
თოვლის ჯაჭვს საჭეს ამაგრებს.
attacher
Il attache la chaîne à neige à la roue.
romp
ახალგაზრდა ძაღლებს უყვართ წყალში სიარული.
s’ébattre
Les jeunes chiens adorent s’ébattre dans l’eau.