0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [dodici]

12

[თორმეტი]

12

[თორმეტი]

12

[თორმეტი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

53

[ორმოცდაცამეტი]

53

[ორმოცდაცამეტი]

53

[ორმოცდაცამეტი]

88

[ოთხმოცდარვა]

88

[ოთხმოცდარვა]

88

[ოთხმოცდარვა]

-
12
[dodici]
[თორმეტი]
[tormet'i]
-
91
[novantuno]
[ოთხმოცდათერთმეტი]
[otkhmotsdatertmet'i]
-
53
[cinquantatré]
[ორმოცდაცამეტი]
[ormotsdatsamet'i]
-
88
[ottantotto]
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]