0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [keturiasdešimt trys]

65

[หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

65

[หกสิบห้า]

40

[สี่สิบ]

40

[สี่สิบ]

40

[สี่สิบ]

43

[สี่สิบสาม]

43

[สี่สิบสาม]

43

[สี่สิบสาม]

2

[สอง]

2

[สอง]

2

[สอง]

-
65
[šešiasdešimt penki]
[หกสิบห้า]
-
40
[keturiasdešimt]
[สี่สิบ]
-
43
[keturiasdešimt trys]
[สี่สิบสาม]
-
2
[du]
[สอง]