เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
คอมพิวเตอร์
kompiuteris
หีบเพลงปาก
lūpinė armonikėlė
เห็ด
grybas