เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ไปข้างหน้า
เรากำลังเดินหน้า, ไม่ใช่ถอยหลัง!
į priekį
Mes judame į priekį, o ne atgal!
เท่าเทียมกัน
เขาสูงเกือบเท่าเธอ
vienodai
Jis beveik tokio paties ūgio kaip ji.
ในอดีต
ในอดีตไม่มีโทรศัพท์มือถือ
anksčiau
Anksčiau nebuvo mobiliųjų telefonų.