เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ทำให้หงุดหงิด
งานของฉันทำให้ฉันหงุดหงิด!
erzinti
Mano darbas mane erzina!
เขียนถึง
เขาเขียนถึงฉันสัปดาห์ที่แล้ว
rašyti
Jis man rašė praėjusią savaitę.
ควบคุม
คุณสามารถควบคุมหลายสิ่งได้ง่ายด้วยเครื่องมือนี้
reguliuoti
Šiuo prietaisu lengva reguliuoti daug dalykų.