© RudiErnst | Dreamstime.com

50languages.com ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖੋ।
ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੋ!ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਪਸ ਨੂੰ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਮਜੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗੋਮੈਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਖੋਜਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕੋ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੋ।