50languages.com ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖੋ।
ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੋ!ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਵਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾਵ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਮਨਨ ਅਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਲੈਸ਼ਕਾਰਡਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੈਸ਼ਕਾਰਡ ਅੈਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।