© Borgor | Dreamstime.com

50languages.com ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖੋ।
ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੋ!ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ?

ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਦੇ ਹੋ. ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਲੈਸ਼ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦ ਖੇਡਾਂ ਜੇਵੇ ਕਿ ਕਿਰਾਸਟ ਵਰਡ, ਸਕ੍ਰੈਬਲ ਜਾਂ ਬੋਗਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਰਤਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾਉਣ ਨੇ ਹੀ ਕੁੰਜੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੌ ਦੇ ਉਪਸ਼ੀਰਤਕ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਪ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਐਪ ਜੇਵੇਂ ਕਿ ਡਿਊਲਿੰਗੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਵਾਕ ਵਰਗੇ ਐਪ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.