שפות מיעוט באירופה

באירופה מדברים הרבה שפות שונות. רוב אלה הן שפות הודו-אירופאיות. ליד השפות הלאומיות הגדולות יש גם הרבה שפות קטנות. אלה הן שפות מיעוט. שפות מיעוט שונות משפות רשמיות. אבל הן לא ניב. שפות מיעוט הן גם לא שפות המהגרים. שפות מיעוט תמיד נקבעות על ידי האתניות. זאת אומרת, אלה הן שפות של קבוצות אתניות מסוימות. שפות מיעוט אפשר למצוא כמעט בכל מדינה באירופה. אלה מהוות כ-40 שפות באיחוד האירופי. יש כמה שפות מיעוט שדוברים רק במדינה אחת. להן שייכת למשל השפה הסורבית בגרמניה.

מצד שני, לשפה הרומאנית יש דוברים בהרבה מדינות באירופה. לשפות מיעוט יש מעמד מיוחד. בגלל שהן משומשות על ידי קבוצה קטנה יחסית. הקבוצות האלה לא יכולות להרשות לעצמן לבנות בתי ספר משלהן. קשה להן גם לפרסם ספרות משלהן. כתוצאה מכך, הרבה שפות מיעוט נמצאות בסכנת הכחדה. האיחוד האירופי רוצה להגן על שפות מיעוט. כי כל שפה היא חלק חשוב מתרבות או זהות. יש עמים שאין להם מדינה והם קיימים רק בתור מיעוט. תוכניות ופרוייקטים שונים אמורים לתמוך בשפות שלהם. כך מקווים לשמר את התרבות של קבוצות אתניות קטנות. ובכך זאת עומדים כמה שפות מיעוט להיעלם מהעולם בקרוב. להן שייכות השפה הלבית, שבה משתמשים למשל במחוז בלטביה. רק כ-20 איש דוברים עדיין את השפה הלבית. וזה עושה את השפה הלבית לשפה הכי קטנה באירופה...