© Sepavo | Dreamstime.com

NumereMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Majoritatea limbilor au sisteme numerice, iar acestea pot varia destul de mult. Derulați în jos pentru a descoperi și a învăța sisteme de numere interesante din întreaga lume.

Faceți clic pe un număr

number container
1
[uno]

[unu]number container
2
[dos]

[doi]number container
3
[tres]

[trei]number container
4
[cuatro]

[patru]number container
5
[cinco]

[cinci]number container
6
[seis]

[şase]number container
7
[siete]

[şapte]number container
8
[ocho]

[opt]number container
9
[nueve]

[nouă]number container
10
[diez]

[zece]