© GoranJakus | Dreamstime.com

NumereMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Majoritatea limbilor au sisteme numerice, iar acestea pot varia destul de mult. Derulați în jos pentru a descoperi și a învăța sisteme de numere interesante din întreaga lume.

Faceți clic pe un număr

number container
1
[jedan]

[unu]number container
2
[dva]

[doi]number container
3
[tri]

[trei]number container
4
[četiri]

[patru]number container
5
[pet]

[cinci]number container
6
[šest]

[şase]number container
7
[sedam]

[şapte]number container
8
[osam]

[opt]number container
9
[devet]

[nouă]number container
10
[deset]

[zece]