© Jsingh1699 | Dreamstime.com

NumereMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Majoritatea limbilor au sisteme numerice, iar acestea pot varia destul de mult. Derulați în jos pentru a descoperi și a învăța sisteme de numere interesante din întreaga lume.

Faceți clic pe un număr

number container

[एक]

[ek]
[unu]number container

[दो]

[do]
[doi]number container

[तीन]

[teen]
[trei]number container

[चार]

[chaar]
[patru]number container

[पाँच]

[paanch]
[cinci]number container

[छः]

[chhah]
[şase]number container

[सात]

[saat]
[şapte]number container

[आठ]

[aath]
[opt]number container

[नौ]

[nau]
[nouă]number container
१०
[दस]

[das]
[zece]