© Adeliepenguin | Dreamstime.com

NumereMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Majoritatea limbilor au sisteme numerice, iar acestea pot varia destul de mult. Derulați în jos pentru a descoperi și a învăța sisteme de numere interesante din întreaga lume.

Faceți clic pe un număr

number container
1
[หนึ่ง]

nèung
[unu]number container
2
[สอง]

sǎwng
[doi]number container
3
[สาม]

sǎm
[trei]number container
4
[สี่]

sèe
[patru]number container
5
[ห้า]

hâ
[cinci]number container
6
[หก]

hòk
[şase]number container
7
[เจ็ด]

jèt
[şapte]number container
8
[แปด]

bhæ̀t
[opt]number container
9
[เก้า]

gâo
[nouă]number container
10
[สิบ]

sìp
[zece]