Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
juhoafrický
juhoafrická hora
جنوب إفريقي
جبل جنوب إفريقي
oparistý
oparistý vzduch
ضبابي
هواء ضبابي
tesný
tesná pohovka
ضيق
الأريكة الضيقة