© Afby71 | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
alif - ā /  ’  ( ʾ  ) - various, including /aː/ [a]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
bā’ - b - /b/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
tā’ - t - /t/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
thā’ - th (ṯ ) - /θ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jīm - j (ǧ, g ) - [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] [c]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ḥā’ - ḥ - /ħ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
khā’ - kh (ḫ, ḵ ) - /x/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dāl - d - /d/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dhāl - dh (ḏ ) - /ð/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
rā’ - r - /r/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zayn / zāy - z - /z/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
sīn - s - /s/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
shīn - sh (š ) - /ʃ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ṣād - ṣ - /sˤ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ḍād - ḍ - /dˤ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ṭā’ - ṭ - /tˤ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ẓā’ - ẓ - [ðˤ] ~ [zˤ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
‘ayn -  ‘  ( ʿ  ) - /ʕ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ghayn - gh (ġ, ḡ ) - /ɣ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
fā’ - f - /f/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
qāf - q - /q/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
kāf - k - /k/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
lām - l - /l/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
mīm - m - /m/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
nūn - n - /n/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
hā’ - h - /h/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
wāw - w / ū / aw - /w/, /uː/, /aw/,
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
yā’ - y / ī / ay - /j/, /iː/, /aj/,