© Iropa | Dreamstime.com

TalMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

De flesta språk har talsystem, och dessa kan variera en hel del. Scrolla ner för att upptäcka och lära dig intressanta nummersystem från hela världen.

Klicka på ett nummer

number container
1
[አንድ]

1 [አንድ]
[ett]number container
2
[ሁለት]

2 [ሁለት]
[två]number container
3
[ሶስት]

3 [ሶስት]
[tre]number container
4
[አራት]

4 [አራት]
[fyra]number container
5
[አምስት]

5 [አምስት]
[fem]number container
6
[ስድስት]

6 [ስድስት]
[sex]number container
7
[ሰባት]

7 [ሰባት]
[sju]number container
8
[ስምንት]

8 [ስምንት]
[åtta]number container
9
[ዘጠኝ]

9 [ዘጠኝ]
[nio]number container
10
[አስር]

10 [አስር]
[tio]