© Clicktrick | Dreamstime.com
© Clicktrick | Dreamstime.com

TalMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

De flesta språk har talsystem, och dessa kan variera en hel del. Scrolla ner för att upptäcka och lära dig intressanta nummersystem från hela världen.

Klicka på ett nummer

number container
1
[isa]

[ett]number container
2
[dalawa]

[två]number container
3
tatlo]

[tre]number container
4
[apat]

[fyra]number container
5
[limang]

[fem]number container
6
[anim]

[sex]number container
7
[pito]

[sju]number container
8
[walo]

[åtta]number container
9
[siyam]

[nio]number container
10
[sampu]

[tio]