© Seventigers | Dreamstime.com

TalMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

De flesta språk har talsystem, och dessa kan variera en hel del. Scrolla ner för att upptäcka och lära dig intressanta nummersystem från hela världen.

Klicka på ett nummer

number container
1
[ஒன்று]

[Oṉṟu]
[ett]number container
2
[இரண்டு]

[Iraṇṭu]
[två]number container
3
[மூன்று]

[Mūṉṟu]
[tre]number container
4
[நான்கு]

[Nāṉku]
[fyra]number container
5
[ஐந்து]

[Aintu]
[fem]number container
6
[ஆறு]

[Āṟu]
[sex]number container
7
[ஏழு]

[Ēḻu]
[sju]number container
8
[எட்டு]

[Eṭṭu]
[åtta]number container
9
[ஒன்பது]

[Oṉpatu]
[nio]number container
10
[பத்து]

[Pattu]
[tio]