© Svn4857 | Dreamstime.com

TalMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

De flesta språk har talsystem, och dessa kan variera en hel del. Scrolla ner för att upptäcka och lära dig intressanta nummersystem från hela världen.

Klicka på ett nummer

number container
1
[бир]

1 [бир]
[ett]number container
2
[эки]

2 [эки]
[två]number container
3
[үч]

3 [үч]
[tre]number container
4
[төрт]

4 [төрт]
[fyra]number container
5
[беш]

5 [беш]
[fem]number container
6
[алты]

6 [алты]
[sex]number container
7
[жети]

7 [жети]
[sju]number container
8
[сегиз]

8 [сегиз]
[åtta]number container
9
[тогуз]

9 [тогуз]
[nio]number container
10
[он]

10 [он]
[tio]