விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

a terra
a terra
 
a casa de tijolo
a casa de tijolo
 
a cabine telefónica
a cabine telefónica
 
புவி
புவி
 
காலுறை
காலுறை
 
செங்கல் வீடு
செங்கல் வீடு
 
ஸ்கூட்டர்
ஸ்கூட்டர்
 
தொலைபேசி சாவடி
தொலைபேசி சாவடி
 
a trotineta
a trotineta
 
a âncora
a âncora
 
பனிப்பலகை செலுத்துனர்
பனிப்பலகை செலுத்துனர்
 
டென்னிஸ்
டென்னிஸ்
 
a sucata
a sucata
 
வீணான பொருள்கள்
வீணான பொருள்கள்
 
நங்கூரம்
நங்கூரம்
 
a meia
a meia
 
o ténis
o ténis
 
o praticante de snowboard
o praticante de snowboard
 
a terra a terra
a casa de tijolo a casa de tijolo
a cabine telefónica a cabine telefónica
புவி புவி
காலுறை காலுறை
செங்கல் வீடு செங்கல் வீடு
ஸ்கூட்டர் ஸ்கூட்டர்
தொலைபேசி சாவடி தொலைபேசி சாவடி
a trotineta a trotineta
a âncora a âncora
பனிப்பலகை செலுத்துனர் பனிப்பலகை செலுத்துனர்
டென்னிஸ் டென்னிஸ்
a sucata a sucata
வீணான பொருள்கள் வீணான பொருள்கள்
நங்கூரம் நங்கூரம்
a meia a meia
o ténis o ténis
o praticante de snowboard o praticante de snowboard