சோதனை 1தேதி:
சோதனையில் செலவழித்த நேரம்::
Score:


Thu May 30, 2024

0/10

ஒரு வார்த்தையை கிளிக் செய்யவும்
1. நானும் நீயும்
eu tu / eu você   See hint
2. ஒன்று,இரண்டு, மூன்று
um, dois,   See hint
3. குழந்தைக்கு கோகோவும் ஆப்பிள் ஜூஸும் பிடிக்கும்.
criança gosta de chocolate e suco de maçã.   See hint
4. பாத்திரங்கள் அழுக்காக உள்ளன.
louça está suja.   See hint
5. நான் விமானநிலையம் செல்ல விரும்புகிறேன்.
de ir ao aeroporto.   See hint
6. உங்களுக்கு பன்றி இறைச்சி பிடிக்குமா?
gosta de carne de porco?   See hint
7. பஸ் நிறுத்தம் எங்கு இருக்கிறது?
é o ponto do ônibus?   See hint
8. அரண்மனை எங்கு இருக்கிறது?
Onde o palácio / castelo?   See hint
9. உன்னுடன் ஸன் ஸ்க்ரீன் லோஷன் எடுத்துக்கொள்.
Leve creme solar.   See hint
10. எனக்கு ஒரு துளையிடு கருவியும் திருப்புளியும் வேண்டும்.
preciso de uma furadeira e de uma chave de fendas.   See hint