ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

қуырылған шошқа еті
қуырылған шошқа еті
 
మోటారు వాహనాల షెడ్డు
మోటారు వాహనాల షెడ్డు
 
కొవ్వొత్తి
కొవ్వొత్తి
 
қауіпсіздік
қауіпсіздік
 
түйе
түйе
 
స్విచ్
స్విచ్
 
కాల్చిన పంది మాంసం
కాల్చిన పంది మాంసం
 
айырғыш
айырғыш
 
దుంప
దుంప
 
майшам
майшам
 
артишок
артишок
 
ఒంటె
ఒంటె
 
терезе жуушы
терезе жуушы
 
చల్లని
చల్లని
 
భద్రత
భద్రత
 
гараж
гараж
 
суық
суық
 
కిటికీలు శుభ్రపరచునది
కిటికీలు శుభ్రపరచునది
 
50l-card-blank
қуырылған шошқа еті қуырылған шошқа еті
50l-card-blank
మోటారు వాహనాల షెడ్డు మోటారు వాహనాల షెడ్డు
50l-card-blank
కొవ్వొత్తి కొవ్వొత్తి
50l-card-blank
қауіпсіздік қауіпсіздік
50l-card-blank
түйе түйе
50l-card-blank
స్విచ్ స్విచ్
50l-card-blank
కాల్చిన పంది మాంసం కాల్చిన పంది మాంసం
50l-card-blank
айырғыш айырғыш
50l-card-blank
దుంప దుంప
50l-card-blank
майшам майшам
50l-card-blank
артишок артишок
50l-card-blank
ఒంటె ఒంటె
50l-card-blank
терезе жуушы терезе жуушы
50l-card-blank
చల్లని చల్లని
50l-card-blank
భద్రత భద్రత
50l-card-blank
гараж гараж
50l-card-blank
суық суық
50l-card-blank
కిటికీలు శుభ్రపరచునది కిటికీలు శుభ్రపరచునది