ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Pās
samayaṁ konnisārlu nem‘madigā gaḍicipōtundi.
ötkizw
Waqıt keyde öte jayğap ötip ketedi.
Pampu
nēnu mīku uttaraṁ pamputunnānu.
jiberw
Sizge xat jiberwdemin.
Jatacēyu
nā snēhituḍu nātō ṣāpiṅg‌ku jatacēyālani iṣṭapaḍutundi.
kömek etw
Meniñ qızdosım sawda jasağan kezde mağan kömek etwdi jaqsı köredi.