50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


02/09/2023
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Is the museum open on Thursdays?Czy muzeum jest otwarte w czwartki?  
2.I want to go to the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper.Chcę iść do , kupić gazetę.  
3.I would like a room with a shower.Chciałbym / Chciałabym z prysznicem.  
4.It's simply grand!Ależ, to !  
5.Japan is in Asia. leży w Azji.  
6.it's exactly 5 o'clockjes 5 godzina  
7.to have a mind to / to feel likeMieć ochotę  
8.They learn Russian.Oni / one uczą rosyjskiego.  
9.Take a left at the corner.Proszę na skręcić w lewo.  
10.Good morning! / How do you do? dobry!  
11.The seventh day is Sunday.Siódmy dzień to .  
12.to break one's leg sobie nogę  
13.How long does the journey to Berlin take?Jak długo trwa podróż Berlina?  
14.Please give me a receipt. o pokwitowanie / paragon.  
15.to have one's own carmieć własny