50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


01/29/2023
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.How do you like it here?Jak panu / pani u nas podoba?  
2.Open this package.Niech Pan otworzy tę .  
3.This is my guitar.To jest gitara.  
4.to have a bathbrać  
5.He speaks several languages.On w kilku językach.  
6.in the market rynku  
7.at nightnocami / w  
8.Is the train delayed?Czy ten pociąg opóźnienie?  
9.It is cold.Jest .  
10.I want to withdraw money from my account.Chciałbym / pobrać pieniądze ze swojego konta.  
11.to have a temperatureGorączka / temperaturę  
12.to play ballGrać w  
13.to have guests / visitors gości / odwiedziny  
14.Do you take the ski lift to the top?Jedzie pan / pani wyciągiem na ?  
15.he'll be here any momenton może w każdej chwili tutaj