แบบทดสอบ 2วันที่:
เวลาที่ใช้ทำแบบทดสอบ::
Score:


Sun May 19, 2024

0/10

คลิกที่คำ
1. เราทั้งสอง
/ nosotras dos   See hint
2. ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุ๊ต
la mujer le gusta el zumo de naranja y el zumo de pomelo.   See hint
3. ใครเช็ดหน้าต่าง?
¿Quién limpia las ,   See hint
4. ผม / ดิฉัน ต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง
Me gustaría al centro de la ciudad.   See hint
5. ผม / ดิฉัน จะไปสถานีได้อย่างไร ครับ / คะ?
, se va a la estación?   See hint
6. ผม / ดิฉัน ต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์
Querría algo sin ,   See hint
7. การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไร?
¿Cuándo empieza la guiada?   See hint
8. เอาแว่นกันแดดไปด้วยนะ
Lleva las gafas de contigo .   See hint
9. แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน?
, dónde está el departamento de joyas?   See hint
10. ผม / ดิฉัน อยากได้แหวนและต่างหู
necesito un anillo y unos pendientes / aretes am. .   See hint