เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
อย่างเปรียบเทียบ
ด้านขวา, เธอดูเหมือนว่าอายุน้อยลงอย่างเปรียบเทียบ
comparativamente
A la derecha, ella parece comparativamente más joven.
อย่างไรก็ตาม
อย่างไรก็ตาม เขากลั้ magic ออกมาจากหมวก
de alguna manera
De alguna manera, saca algo del sombrero.
มากที่สุด
ที่นี่คุณสามารถขับรถได้มากที่สุด 50
como máximo
Aquí se permite conducir a un máximo de 50.